Systemy zarządzania projektem

BTS czyli build-to-suit oraz Design&Build

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BTS [build-to-suit]

Przy realizacji projektu BTS skupiamy się na indywidualnych wymaganiach i celach jakie chce osiągnąć Inwestor względem lokalizacji, powierzchni czy przeznaczenia obiektu.

Koordynujemy cały proces realizacji inwestycji, prowadzimy stały nadzór, przygotowujemy infrastrukturę techniczną i technologiczną, doradzamy w zakresie zmian i dodatkowych potrzeb, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń obiektu i dopasować ją do technicznych uwarunkowań prowadzonej działalności i zamierzonych celów.

BUDOWA OBIEKTÓW SZYTYCH NA MIARĘ TO PROCES JAK NAJBARDZIEJ ZOPTYMALIZOWANY CZASOWO,
DOSTOSOWANY DO CHARAKTERU PROJEKTU I PREFERENCJI INWESTORA.

CO DAJE SYSTEM BTS

  1. DOGODNA LOKALIZACJA SPEŁNIAJĄCA WSZYSTKIE KRYTERIA INWESTYCJI
  2. OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH
  3. DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
  4. ROZWIĄZANIA ŚCIŚLE DOPASOWANE DO SPECYFIKI BRANŻY KLIENT

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM DESIGN & BUILD

Realizacja inwestycji w formule Design&Build ogranicza potrzebę zaangażowania czasu Inwestora w projekt. Zajmujemy się weryfikacją i odbiorem prac projektowych, uzyskaniem koniecznych pozwoleń i koordynacją prac wielu podmiotów.

Wykonanie projektu i jego finalizacja odbywa się w możliwie najkrótszym czasie. Dzięki pełnej koordynacji działań możemy uniknąć wielu błędów, zarówno na etapie projektowania, jak i podczas realizacji. Wszystkie formalności, w tym tworzenie harmonogramu działań i budżetowanie ustalamy bezpośrednio z Inwestorem.

Budżety tworzone przez nas w ramach Design&Build są dużo bardziej szczegółowe i dopasowane do projektu niż kosztorysy przygotowane przez kilku różnych wykonawców.

CO DAJE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

  1. MINIMALIZACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROJEKTOWANIEM I ROSZCZENIAMI INWESTORA Z TYTUŁU WADLIWEJ, NIEKOMPLETNEJ LUB ZAWIERAJĄCE NIEOPTYMALNE ROZWIĄZANIA DOKUMENTACJI.
  2. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA, SPRAWDZONYCH JUŻ, INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MONTAŻOWYCH, REDUKUJĄCYCH M. IN. KOSZTY INWESTYCJI.