ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

ZGODNIE Z EKOLOGIĄ I EKONOMIĄ

CERTYFIKACJA LEED

Wykorzystując doświadczenia w branży budowlanej i posiadając odpowiednie kompetencje z zakresu budownictwa zrównoważonego, zapewniamy klientom pomoc w przeprowadzeniu procesu certyfikacji LEED. Ten uznany na całym świecie system wyposażony jest w szereg narzędzi, pozwalających na wprowadzenie proekologicznych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji obiektów.

ZGODNIE Z EKOLOGIĄ I EKONOMIĄ

Poszanowanie zasobów środowiska naturalnego ma nie tylko wymiar społeczny i ekologiczny, ale przekłada się na realne oszczędności w trakcie budowy i eksploatacji budynku.

DLA KOMFORTU UŻYTKOWANIA

Zrównoważone budownictwo to jednak nie tylko ukłon w stronę ekologii czy realnych korzyści finansowych, ale także w jakość życia i pracy, to komfort i wydajność przy lepszym oświetleniu, niższym poziomie hałasu, maksymalnym ograniczeniem lotnych związków organicznych.

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO TO KORZYŚCI EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE, WYNIKAJĄCE Z OSZCZĘDNOŚCI W PROCESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI OBIEKTU ORAZ POZYTYWNEGO WPŁYWU NA WARUNKI PRACY I OTOCZENIE

NIŻSZE KOSZTY MIESIĘCZNE
ŚREDNIO 8-9% NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU W STOSUNKU DO BUDYNKÓW KONWENCJONALNYCH
(źródło: „ConstruconMarketplace SmartMarket Report”)

WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
O 7,5 % WZRASTA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZWIĘKSZA SIĘ WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI INWESTYCJI O 6,6%
(źródło: „ConstruconMarketplace SmartMarket Report”)

WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA
ZMNIEJSZONA ABSENCJA CHOROBOWA WYNIKA Z WYŻSZEGO KOMFORTU, OFEROWANEGO PRZEZ BUDYNKI ZRÓWNOWAŻONE. WIĘCEJ ŚWIEŻEGO POWIETRZA, MNIEJ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH, NIŻSZY HAŁAS, LEPSZE OŚWIETLENIE MIEJSC PRACY

OGRANICZONE ZUŻYCIE WODY I ENERGII
ROZWIĄZANIA REDUKUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ENERGII